Otsi

Märkmik
Ei ole salvestatud kuulutused
RSS

Reeglid

Tasuta kuulutuste paigalduse reeglid:

Kuulutuse avaldamine kuulutuste rubriigis on tasuta

Peale kuulutuse avaldamist kasutajal on võimalus kasutada tasulisi teenuseid: kuulutuse esile tõstmine ja eripakkumised.

Avaldades kuulutust veebil "palun.ee" avaldatud kontaktandmed peavad olema tõepärased (min. tel.nr)

Veebi administraatoril on õigus muuta/eemaldada Teie poolt avaldatud informatsiooni juhul, kui see ei vasta teatud kriteeriumitele.

Kuulutuse avaldamisel valige tähelepanelikult linna nimetus ja kuulutuse kategooria.

Ei ole lubatud ebaviisakate lausete rakendus kuulutustes.

Ei ole lubatud kuulutuste kirjutamine suurte tähtedega.

Ei ole lubatud kuulutuste avaldamine EV seadusandlusega vastuolus oleva sisuga.

Ei ole lubatud vägivalda propageerivate ja kodaniku õigusi rikkuvate kuulutuste avaldamine.

Ei ole lubatud kuulutuse tekstis veebi URL-i ja html koodi avaldamine

Administratsioonil on kuulutuste avaldamise reeglite muutmiste õigus.


Veebi kasutusjuhend:

Keelatud ! Informatsiooni kopeerimine antud veebilt on võimalik ainult administratori kirjalikul loal.

Keelatud ! Tüli õhutada, ebatsensuurseid väljendeid kasutada, vägivalda propageerida

Keelatud ! Levitada prügiposti, saata kasutajatele nende nõusolekuta e-kirju ja teha masspostitusi

Veebi administratioon ei kanna vastutust kuulutuste sisu õigsuse, kontaktandmete, pakutavate toodete kvaliteedi ja teenuste eest.